Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

Ayata´ya Siyaset yasağı

 Sol Parti Federal Meclis Grubu İçişleri Sözcüsü Ulla Jelpke tarafından, Muzaffer Ayata’ya yönelik siyaset yasağı konulu soru önergesi, Federal Hükümet tarafından yanıtlandı. Soru önergesine yönelik cevapta, PKK’nin halklar arasına kin ve nefret ektiği iddia edildi. Verilen yanıttan, Stuttgart Yabancılar Dairesi tarafından verilen siyaset yasağı kararının Federal İçişleri Bakanlığı ile birlikte alındığı anlaşılıyor. Muzaffer Ayata’ya yönelik siyaset yasağını tümüyle savunan Federal Hükümet, oldukça kolaycı bir argümantasyona başvurdu. Zira 9 başlıklı soru önergesine kapsamlı yanıt vermeyen hükümet, 1993’te çıkarılan PKK yasağı dışında savunucu argüman geliştirmiyor. Bu bağlamda Muzaffer Ayata’nın doğrudan suç unsuru teşkil edecek eylemlerini de sayamıyor. 


Somut suç yok, PKK yasağı var
Alman devletinin, burada yaşayan Kürtler ve Kürt kurumlarının kriminalizasyonu için PKK yasağını yegane araç olarak kullandığı, şu soruya verilen yanıttan da anlaşılıyor: „Muzaffer Ayata’nın 2009’daki tahliyesinden sonra kamu düzenini, halkların barışçı ortak yaşamını veya Federal Cumhuriyetin farklı mühim çıkarlarını tehdit edebilecek sözlü veya yazılı çağrıları var mı?“ sorusuna verilen cevap şöyle: „Stuttgart İdaresinin 10 Şubat 2012 tarihli yasak kararına göre Muzaffer Ayata, -halklar arası diyalog fikrine karşı olan- PKK’yi savunduğu ve propagandasını yaptığı bir dizi konuşma yapmıştır.“ 
Başka bir soruya verilen yanıt da farklı değil. „Federal Hükümet, Muzaffer Ayata’nın Almanya’daki siyasi faaliyetlerinin hükümetin, devletlerarası hukuktan doğan yükümlülüklerini sınırladığı, bunlara engel olduğu veya en azından boşa çıkardığı görüşünde mi?“ şeklindeki soruya verilen yanıt, soruyla alakalı değil. Hükümet burada da bildik argümanını tekrarlıyor: „Federal İçişleri Bakanlığı, PKK’yi halklar arası uzlaşı fikrini reddettiği gibi gerekçelerden dolayı 22 Kasım 1993 tarihli karar ile yasakladı.“
Dolayısıyla nasıl ki Türk devleti mevcut durumda ‘KCK’ kalıbıyla binlerce siyasetçi, gazeteci, avukat ve aktivisti somut bir suçlama olmaksızın siyaset yapamaz hale getiriyorsa, Alman devleti de aynısını PKK yasağına dayanarak yapıyor. 

Jelpke: Irkçı özel kanun
Soru önergesini sunan Sol Parti Federal Milletvekili Ulla Jelpke, Muzaffer Ayata’ya siyaset yasağının dayandırıldığı yasaları „ırkçı özel kanun“ olarak isimlendirdi. Konuyla ilgili görüşüne başvurduğumuz Jelpke, antidemokratik olan bu yasalarla göçmenlerin siyasal faaliyetlerinin yasaklanmak istendiğine vurgu yaptı. Bu nedenle de söz konusu yasaların iptalini isteyen Jelpke, şunları söyledi: „Stuttgart Yabancılar Dairesi tarafından Federal İçişleri Bakanlığı işbirliği ile alınan kararla Muzaffer Ayata’nın sesi kısılıyor. Ayata, tam da bu sebepten dolayı on yıl önce Türkiye’yi terketmek zorunda kaldı. Gazeteci ve yazar olması nedeniyle de böyle bir siyaset yasağı, meslekten men edilme cezasına denk geliyor çünkü yazı yazması, röportaj vermesi ve basın konferanslarına katılması da yasak. Muzaffer Ayata’nın Almanya’da yasal bir şekilde Kürt sorununun barışçı çözümü için çaba sarfetmesinin yolu açılmalı.“
Soru önergesine verilen yanıttan ayrıca 12’si hala geçerli olmak üzere 14 göçmene siyaset yasağının verildiği anlaşılıyor. Söz konusu siyaset yasağı kararlarının 6’sının Stuttgart’ın da bağlı olduğu Baden-Württemberg eyaleti makamlarınca verilmiş olması dikkat çekici.


MERAL ÇİÇEK 

kaynak.Yeni Özgür Politika Gazetesi