Kurmes Dernegi Resmi Web Sitesi

İstanbul’da Kurmeş Festivali Hazırlık Toplantısı

İstanbul’da Kurmeş Festivali Hazırlık Toplantısı

578045 10150881180299050 2142423843 nİstanbul’da yaşayan köylülerimiz 7-8 Ağustos tarihlerinde köyümüzde yapılacak olan Kurmeş Festival’ini değerlendirmek üzere kahvaltıda bir araya geldi. Festival hazırlıklarının konuşulduğu kahvaltılı toplantıda bütün katılımcılar aşağıdaki konularda ortak görüşleri dile getirdiler.
1-Festival hazırlıkları; Almanya, İstanbul ve köyde oluşturulacak hazırlık komiteleri tarafından sürdürülmelidir.  Her komite bir sözcü belirlemeli ve koordinasyon bu sözcüler aracılığıyla sağlanmalıdır. Festival programı en geç 15 Mart’a kadar netleştirilip ilan edilmelidirler.
2- Her festival için bir ana tema belirlenmeli ve panel programları buna göre düzenlenmelidir.
3- Müzik programları azaltılmalı ve diğer kültürel etkinliklere de yer verilmelidir.
4- İki günlük festival ana programı dışında festival haftası boyunca bütün köylülerimizle birlikte ortak yapacağımız faaliyetler ve programlar yapılmalıdır.
İstanbul festival hazırlık komitesi ; sözcü Hasan Aslaner, üyeler ise  Helin İmak, Çilem Öz, Hıdır Güneri, Münevver İltemur ve Hülya İmak olarak belirlendi. Toplantıda özetle aşağıdaki görüşler dile getirildi.
Hülya İmak: Her yıl bir ana tema belirlenmeli ve festival bu ana tema doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Birlikte yapılacak etkinlikler çoğaltılmalı ve birlikte daha fazla zaman harcanmalıdır.
Kenan İltemur: Hiçkimse dışlanmadan herkes davet edilmelidir. Parayla gelen sanatçılar davet edilmemeli ve daha çok çocukluğumuzda dinlediğimiz sanatçılar eğer yaşıyorlarsa onlar davet edilmelidir. Köyümüzün sanatçı özellikleri olan kişilerine programda yer verilmelidir.
Nihat Öz: Farklılıklara hiç kimsenin itirazı yoktur ama festival kendi kültürel ve siyasi duruşlarımıza uygun olarak yapılmalıdır. Hülya’ın ana tema konusunda katılıyorum ve bu yıl ANADİL konusu ana tema olarak belirlenebilir ve bununla ilgili panel yapılabilir.
Münevver İltemur: İnanç, Demokratik Özerklik ve Komünal yaşam gibi konularda paneller yapılabilir. Ayrıca köy sorunları ile ilgilenen bir köy meclisi oluşturulabilir. Etnografya müzesi için geç kaldık ama bir sergi düzenlenebilir. Festival haftasında bir gün yaşamımızın geçtiği yaylalara gezi yapılabilir ve hatta berxbır denk gelirse harika olur, çayıran da büyürbabaya yakın yerler gezilebilir. Satış standlarına düzen getirilmeli ve fırsatçılığa geçit verilmemesi lazımdır. Köylülerimiz dışındakilerinden belli bir katkı alınmalıdır.
Kazım Öz: Festivalin bir müzik festivali olmaktan çıkarılması gerek. Çünkü müzik festivallerine dönüşen festivaller yok oluyor. Tiyatro ve çocuklara yönelik sinema atölyesi düzenlenebilir. Bu yıl Rojava’da sanatçılar davet edilebilir. Bir haftaya yayılmış azaltılmış bir program yapılabilir. Etnografya müzesi projesi öncelikli olarak ele alınmalıdır.
Hayri Düzyar: Festivalden önce birkaç kurban kesilip semah yapılabilir. Köy sorunlarının çözülmesi lazım ve cezaevindekilere yardım yapılmalıdır.
Helin İmak: Köylülerin ve yaşlıların oldukça sorunları var ve kimse bunlarla ilgilenmiyor. Festivalde panellere ağırlık verilmeli gençlerle ilgilenilmeli ve onların da dahil olacağı programlar düzenlenmeli. Köylümüz oaln ve sanatla ilgilenenlerin hepsine yer verilmelidir.
Hasan Aslaner: Müzik’in azaltılması lazım ama çevreden katılım için de müzik şarttır. Festivalin finansmanı için herkesin elinden geleni yapması gerekir. Ancak bu katkı her festivalde aynı köylülerimiz tarafından yapılmaktadır. Bu festival için daha geniş bir kampanya düzenlenmeli ve bütün köylülerimizin maddi katkıları sağlanmalıdır. Ayrıca gelir sağlamak için köyümüzün herhangi bir sembolü kalıcı bir ürün olarak üretilip festival boyunca satışı yapılarak kaynak yaratılması da sağlanabilir. Bütçemizin daha önceki festivaller dikkate alındığında 25 ile 30 bin TL arasında oluşacağı tahmin edilmektedir.
Ali Ekber Öz: Festival köy ve çevre sorunlarının dışına fazla çıkarılmamalı ve din gibi inanç konularına girilmemelidir. Müzik konusunda arkadaşların görüşlerine katılıyorum.
Şengül İltemur: Gençlerin çağrılması ve festivale dahil edilmesi, çocuk ve gençlik etkinliklerinin düzenlenmesi gereklidir.
Hatice Aslaner: Gençliğe yönelik proğram ve müzik programaları yapılmalıdır. Gündüz programları serin saatlerde olmalıdır. Ayrıca köyde sürekli yaşayanların görüşlerine mutlaka yer verilmeli ve programlar birlikte yapılmalıdır.
Çilem Öz: İnanç konusunun işlenmesi gerek ve festival ana teması olarak programa dahil edilebilir. Kürtçe cem düzenlenebilir. Festival haftası fikrine katılıyorum.
Emrah Öz: Festival kapsamında yörede üretilen ürünlerin sergilenmesi sağlanmalıdır. Başka ülkelerden sanatçılar çağrılabilir.
Aziz Öz: İnanç meselesinin gündemde fazla tutulmaması gerekir. Her festivalde çevre köylerden biri dahil edilerek birlikte yapılabilir. Gençliğe önem verilmeli ve onlara yönelik programlar yapılmalıdır.
Toplantıyı yöneten ve not alan ben Hıdır Güneri: Yukarıdaki görüşlere katılıyor, festival finansmanı, güvenliği ve diğer konularda herkesin yardımcı olacağını biliyor ve yine başarılı bir festival geçireceğimize inanıyorum.